Drużyna FC Freedom
Bramkarze
Imie i nazwisko Numer
ID
Artem Bohatikov 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5407
Podsumowanie statystyk
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
Zawodnicy
Imie i nazwisko Numer
ID
Andrii Zhukov 8 2 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6036
Oleh Shevtsov 3 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5462
Kyrylo Ivashchenko 11 2 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5463
Maksym Oliinyk 14 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5942
Yevhen Mohylevskyi 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5058
Vitaliy Kram 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6035
Kostiantyn Mantytski 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5405
Vadym Kovalchuk 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5197
Eduard Vakhidov 7 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4793
Kostiantyn Vasyliuk 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5194
Volodymyr Pedosiuk 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5408
Ihor Motruk 17 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6433
David Liashuk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6434
Ivan Markovych 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4792
Sergej Yakoviuk 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6809
Artur Tumonik 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6894
Serhii Yakouluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6895
Podsumowanie statystyk
29
21
13
0
6
1
0
1
2
30
0
0
0
0
Imie i nazwisko Numer
ID
Reklama
Sponsorzy
Partnerzy


609 021 030
kontakt@ligafanow.pl
www.ligafanow.pl