Fantyp
FANTYP to cotygodniowy konkurs Typerski przewidziany dla wszystkich zawodników, sympatyków Ligi Fanów, prowadzony za pośrednictwem Facebook’a. Co kolejkę organizatorzy wystawiają trzy spotkania, w których należy wykazać się swoimi zdolnościami analitycznymi i poprawnie obstawić zwycięzców. Głównym partnerem a poniekąd sponsorem tej cyklicznej zabawy jest klub piłkarski Legia Warszawa i zakłady bukmacherskie Fortuna. Dla najlepszych Typerów co kolejka przewidziane są atrakcyjne nagrody w postaci szalików Legii Warszawa, biletów na mecze, czy doładowania kont bukmacherskich punktami.

NAGRODY
 • 5 pierwszych osób z prawidłowym typem wygrywa doładowanie na kwotę 50zł (700 punktów ) w zakładach bukmacherskich FORTUNA + bilety na najbliższy mecz Legii Warszawa.
 • 5 kolejnych osób z prawidłowym typem wygrywa doładowanie na kwotę 30zł (700 punktów ) w zakładach bukmacherskich FORTUNA.
ABY PRAWIDŁOWO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY WYKONAĆ TRZY CZYNNOŚCI
 • - Po pierwsze w każdy czwartek śledzić naszego Facebooka.
 • Po drugie polubić opublikowany post konkursowy
 • Po trzecie prawidłowo wskazać w komentarzu zwycięzców (lub remis) w trzech przedstawionych na grafice spotkaniach na zasadzie: 1 (zwycięstwo gospodarzy), X (remis) lub 2 (zwycięstwo gości). Przykład: 2, 1, X lub 1, X, 2, etc. Oczywiście nie ma obstawiania wyników z "podpórką".
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie, jak również poinformowania kolegów do zaangażowania się w rozgrywkę. Wiadomo - im więcej chętnych, tym większa satysfakcja ze zwycięstwa

SZCZEGÓŁYWażne Warunkiem odbioru nagrody jest oczywiście posiadanie konta u naszego Partnera. Kto jeszcze nigdy nie grał on-line w zakładach bukmacherskich Fortuna, może założyć konto pod linkiem TUTAJ Co ważne, rejestrując się poprzez podany przez nas link gracz otrzymuje specjalną promocję dla Ligi Fanów - zakład bez ryzyka do 125 zł na pierwszy kupon. Po odbiorze bonusu, jeżeli wasz pierwszy kupon okaże się nietrafiony, otrzymacie zwrot stawki aż do 125 zł. Warto więc spróbować!
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU „#FANTYP"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „#FANTYP" (dalej: „Konkurs"), polegającym na wyłonieniu 5 (pięć) osób, które poprawnie najszybciej wytypują wyniki 3 spotkań w ramach rozgrywek Ligi Fanów sezonu 2019/2020
 • Pomysłodawcą Konkursu są Amatorskie Rozgrywki Piłkarskie, Liga Fanów, a samym organizatorem Rafał Milewski, właściciel strony www.ligafanow.pl, zwany dalej Organizatorem.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.ligafanow.pl oraz na profilu Facebook www.facebook.com/LigaFanow.6tki/
 • Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Konkurs ma na celu zachęcenie uczestników i sympatyków rozgrywek piłkarskich do wspólnej integracji, jak również promocję aktywnego, zdrowego trybu życia.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, która ukończyła 18 rok życia (dalej: „Uczestnik")
 • W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i członkowie organów organizatora ( pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna)
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 18.06.2020 - 31.08.2020 a rozpocznie się z chwilą opublikowania na oficjalnym profilu Facebook Organizatora ( www.facebook.com/LigaFanow.6tki/ ) dedykowanego posta informującego o rozpoczęciu zabawy.
 • Pierwszym warunkiem udziału w Konkursie jest wytypowanie zwycięscy lub remis 3 wybranych spotkań w komentarzu do dedykowanego posta konkursowego, opublikowanego na oficjalnym profilu Ligi Fanów na portalu Facebook ( www.facebook.com/LigaFanow.6tki/ ).
 • Drugim warunkiem poprawnego udziału w konkursie jest polubienie posta konkursowego na profilu Ligi Fanów na portalu Facebook ( www.facebook.com/LigaFanow.6tki/ ).
 • Zakładając, że X to remis, 1 - oznacza zwycięstwo gospodarzy, a 2 triumf gości, w komentarzu pod postem konkursowym należy wpisać trzy znaki oddzielone przecinkiem. Przykład: 2, 1, X lub 1, X, 2, etc. Niedozwolone jest obstawianie wyników z tzw. "podpórką" czyli X2, czy 1X.
 • Każdy z Uczestników może zgłosić uczestnictwo w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 • Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę w wyłonieniu zwycięzcy.
 • Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji, rozstrzyga Organizator.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

 • Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator konkursu.
 • Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Facebook Organizatora ( www.facebook.com/LigaFanow.6tki/ ) jako komentarz do dedykowanego posta konkursowego w przeciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu.
 • Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które jako pierwsze, według kolejności dodawania komentarzy, wskazały poprawne wyniki obstawianych meczów oraz spełniły warunku formalne Konkursu. Zwycięzcy muszą poprawnie wytypować wyniki wszystkich trzech mecz. W przypadku gdy żadna osoba biorąca udział w konkursie nie trafi wszystkich 3 meczy Konkurs zostaje nierozstrzygnięty.
 • Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodą główną w postaci doładowań na imienne konto w zakładach bukmacherskich FORTUNA i biletu na najbliższy Mecz Legii Warszawa rozgrywany na ul. Łazienkowskiej 3.
 • Laureaci zostaną powiadomieni w odpowiedzi na swój komentarz i zostaną poproszeni o przesłanie koniecznych danych. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie przez Laureata w przeciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych wiadomości zwrotnej o przyjęciu nagrody wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem karty kibica Laureata do skorzystania z biletu na Mecz Legii, o których mowa w powyżej ( przy czym nie mogą to być osoby, które nie spełniają warunków uczestnictwa w imprezie masowej, w szczególności z powodu zakazów stadionowych lub klubowych ) lub loginu do konta bukmacherskiego FORTUNA.
 • Nagrody zostaną wydane każdemu z Laureatów po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji.
 • Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju
 • Organizator zastrzega, iż w przypadku mniejszej liczby Laureatów nagrody przechodzą na kolejny konkurs w następnej kolejce.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ligafanow.pl
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.
 • Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, iż do Konkursu zastosowanie mają odpowiednie regulaminy portalu społecznościowego Facebook.
 • Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na profilu Ligi Fanów na portalu Facebook ( www.facebook.com/LigaFanow.6tki/ ).
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
Reklama
Sponsorzy
Partnerzy


609 021 030
kontakt@ligafanow.pl
www.ligafanow.pl