Drużyna FC Niezłomni
Bramkarze
Imie i nazwisko Numer
ID
Vitaliy Yashchuk 18 0 1 0 0 2 0 0 0 54 0 0 0 0 3066
Oleksandr Borovskii 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3499
Mykhailo Vakaliuk 9 2 0 0 5 3 0 0 0 28 0 0 0 0 5829
Podsumowanie statystyk
30
2
1
0
5
5
0
0
0
82
0
0
0
0
Zawodnicy
Imie i nazwisko Numer
ID
Vadym Butenko 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3467
Taras Horynevskii 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3069
Andrii Koroliyk 5 3 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4088
Bogdan Horynevskii 12 11 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3075
Dmytro Mischenko 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3495
Taras Tsipuk 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3074
Taras Kobliuk 6 17 9 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3498
Oleksandr Krytiuk 11 8 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4850
Mykola Melnyk 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3067
Dmytro Onufrak 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3496
Kostiantyn Didenko 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5538
Kamil Pacheta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5448
Taras Levytskyi 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5397
Oleh Verbovskyi 7 4 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5049
Taras Mysko 10 10 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5611
Leonid Zuev 4 8 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5560
Vitaly Sokmaskiv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3073
Roman Borovetc 2 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5830
Dmytro Lysenko 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5831
Serhii Avkhimovych 9 12 9 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5832
Anatolii Ursu 9 9 5 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5833
Vitaliy Sochackiy 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5935
Mykhailo Foroshchuk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5994
Taras Rudets 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5997
Samuli Hannikainen 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6001
Podsumowanie statystyk
150
111
64
0
47
18
0
0
9
82
0
0
0
0
Imie i nazwisko Numer
ID
Reklama
Sponsorzy
Partnerzy


609 021 030
kontakt@ligafanow.pl
www.ligafanow.pl